HVB Hem i Östhammar


Solgårdens omsorgsverksamhet

Solgårdens vårdideologi


”På Solgårdens HVB ska alla boende få en individanpassad vård och omsorg av god och säker kvalité, av personal med gott bemötande, god kompetens och erfarenhet. Den vård och omsorg som ges ska vara funktionsbevarande och rehabiliterande för att få ett mer självständigt liv. Vi arbetar efter ett rehabiliterande förhållningssätt och ett salutogent synsätt.
 
De boende ska bemötas med respekt, få vara delaktiga, känna trygghet och ha en meningsfull tillvaro. Den boendes integritet ska respekteras. De boende får ej utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Solgårdens HVB ska ha en verksamhet som är begriplig, hanterbar och ge en känsla av meningsfullhet för de boende. Alla ska trivas och det ska vara en god boende- och arbetsmiljö”
 
Vi har bedrivit vård och omsorg i en rehabiliteringsverksamhet sedan 1973 men har funnits som verksamhet sedan i slutet av 50-talet då grundaren Astrid Gullberg startade vårdarbetet i Hargshamn.
 
På Solgårdens HVB finns det 20 platser för personer med olika psykiatriska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättningar. Vi tar emot män och kvinnor från 30 år från hela landet. Vi har personal dygnet runt.
 
Vi har tre olika enheter som alla kan erbjuda eget boende med toalett- och duschutrymme, flera har även kokvrå. I huvudbyggnaden finns trapphiss och flera av rummen är handikappanpassade. Här finns bl.a. gemensamma utrymmen som dagrum, samtal- och aktivitetsrum samt matsal. Fyrklövern har fyra små träningslägenheter. Denna boendeform passar den som behöver vård och omsorg men inte har behov av absolut närvaro av personal hela dygnet. Sjövillan har tre träningslägenheter med två sovrum. Två av lägenheterna har plats för två boende. Här finns möjlighet till rehabilitering innan man är redo att klara sig på egen hand.
 
Vår innemiljö samt närheten till naturen ger en möjligheten till ett aktivt liv. Tack vare verksamhetens bil är utflykter och ärenden i närområdet ofta förekommande. Vi har ett stort urval beträffande aktiviteter; bingo, spel, frågesport, lättgymnastik, dans och allsång. Regelbundna utflykter anordnas. Under våren och sommaren tillbringar vi mycket tid i vår trädgård där vår huskatt och andra djur nästan dagligen gör nyttigt sällskap åt våra boende.
 
Vi hjälper till och stödjer den boende i att kunna ha en fortsatt god kontakt med sitt sociala nätverk.
 
Vi firar också de svenska högtiderna på ett traditionellt sätt.
 
Fotvårdsterapeut, frisör och mobilt tandläkarteam besöker oss regelbundet. På Solgårdens HVB tillagas all mat av vår egen kock. Alla boende får en kost som är individanpassad och eventuella hälso- och sjukdomstillstånd, etniska, kulturella, religiösa skäl och önskemål tillgodo ses.